Er ligt een schoolstraat bij de ingang van een school. Ze wordt bij de aanvang en op het einde van de schooldag afgesloten voor het verkeer van motorvoertuigen. Op die tijdstippen mag je enkel te voet of met de fiets de straat in. Auto’s en brommers mogen de straat niet in*.

Het feit dat auto’s uit de straat geweerd worden op het tijdstip waarop de leerlingen aankomen of naar huis gaan, draagt bij tot meer verkeersveiligheid, een betere luchtkwaliteit en een aangenamer contact aan de schoolpoort.

* Bewoners van de straat mogen wel met de auto de straat uit, maar aan lage snelheid. Een uitzondering wordt gemaakt voor hulpdiensten en voertuigen van openbaar nut.

Om een schoolstraat in te richten, moet aan vier voorwaarden voldaan zijn:

  1. Gemeente en school moeten gemotiveerd zijn om een schoolstraat uit te testen.
  2. Er moet een schooltoegang zijn in de straat.
  3. De straat mag geen doorgangsweg zijn voor voertuigen met een andere bestemming, tenzij er een alternatieve route bestaat.
  4. Er moeten voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn in de omgeving (max. 10 minuten te voet).

Voldoet de school van jouw kind aan deze voorwaarden maar heeft ze nog geen schoolstraat? Praat erover met de directie.

Meer info