Op 1 januari 2021 wordt 30 km/u de algemene regel in Brussel en niet langer de uitzondering. Waarom (vrijwel) overal 30 km/u? Jaarlijks vallen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 50 zwaar gewonde of dodelijke slachtoffers als gevolg van overdreven of onaangepaste snelheid.

De eerste doelstelling van Stad 30 is om de veiligheid van alle weggebruikers te verhogen: van voetgangers en fietsers uiteraard, maar evenzeer van de bestuurder en de passagiers in de auto. Als zich bij 30 km/u een schok voordoet, vervult de veiligheidsgordel probleemloos zijn beschermende functie.

Concreet betekent dit dat de snelheid van bij het binnenrijden van de agglomeratie beperkt wordt tot 30 km/u.  Dát is Stad 30.

De structurerende assen vormen een uitzondering op Stad 30 en worden verkeerswegen met 50 of 70 km/u.  Het snelheidsregime wordt enkel daar duidelijk aangegeven met verkeerborden bij het begin en het einde van deze assen.

Ontdek de interactieve kaart en alle informatie over Stad 30