Een schoolstraat bevindt zich, zoals de naam al doet vermoeden, altijd aan de ingang van een school. Ze wordt afgesloten voor motorvoertuigen wanneer de leerlingen ’s morgens aankomen en wanneer zij de school ’s namiddags verlaten. Op die tijdstippen mogen voorbijgangers enkel te voet of met de fiets door de straat. Auto’s en bromfietsen mogen de straat niet in*.

Het feit dat auto’s uit de straat geweerd worden op het tijdstip waarop de leerlingen aankomen of naar huis gaan, draagt bij tot meer verkeersveiligheid, een betere luchtkwaliteit en een aangenamer contact aan de schoolpoort.

*Bewoners van de straat mogen wel met de auto de straat uit, maar dan tegen een lage snelheid. Een uitzondering wordt gemaakt voor hulpdiensten en voertuigen van openbaar nut.

Om een schoolstraat in te richten, moet aan vier voorwaarden voldaan zijn :

  1. Gemeente en school moeten gemotiveerd zijn om een schoolstraat uit te testen.
  2. Er moet een schooltoegang zijn in de straat.
  3. De straat mag geen doorgangsweg zijn voor voertuigen met een andere bestemming, tenzij er een alternatieve route bestaat.
  4. Er moeten voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn in de omgeving (max. 10 minuten te voet).

Hier ontdekt u hoe een schoolstraat invoert bij uw school.