Heel wat kinderen komen voortaan met de fiets naar school. Dit is een trend die nog sterker wordt na de gezondheidscrisis als gevolg van corona. Soms is dit een nieuwe gewoonte voor kinderen. Wij moeten hen helpen om dit vervoermiddel in alle veiligheid onder de knie te krijgen.

Uw school kan de kinderen helpen om vertrouwd te raken met de wegcode en goede fietsreflexen te verwerven. Neem deel aan het fietsbrevet georganiseerd door Pro Velo en gefinancierd door Brussel Mobiliteit.

Met omkadering vanwege hun leerkrachten en/of de opleiders van Pro Velo maken de leerlingen van het vijfde leerjaar zich in hun vertrouwde omgeving (nabij de school) de grondslagen eigen van het veilig en zelfstandig fietsen eigen. Ieder jaar neemt zo’n 15 % van de Brusselse lagere scholen deel aan het Fietsbrevet.

Opgelet, het aantal plaatsen is beperkt. Het is belangrijk dat u de klas vooraf inschrijft om op de wachtlijst te komen.

Info en inschrijving